ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

รหัสโปรแกรม : 17396

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

9,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม
  • วันที่ 2 บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ร้านไข่มุก
  • วันที่ 3 Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน
  • วันที่ 4 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15 – 18 ก.ย. 66 11,999
27 – 30 ก.ย. 66 10,999
01 – 04 ต.ค. 66 11,999
02 – 05 ต.ค. 66 11,999
08 – 11 ต.ค. 66 11,999
15 – 18 ต.ค. 66 13,999
25 – 28 ต.ค. 66 11,999
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 66 11,999
01 – 04 พ.ย. 66 11,999
03 – 06 พ.ย. 66 11,999
08 – 11 พ.ย. 66 11,999
15 – 18 พ.ย. 66 11,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 66 11,999
13 – 16 ธ.ค. 66 11,999
20 – 23 ธ.ค. 66 11,999
04 – 07 ม.ค. 67 12,999
05 – 08 ม.ค. 67 12,999
07 – 10 ม.ค. 67 12,999
11 – 14 ก.พ. 67 13,999
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 12,999
13 – 16 มี.ค. 67 12,999
27 – 30 มี.ค. 67 12,999

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK