ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17341

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

45,888.- บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท
  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น
  • ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก
  • สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
22 – 26 ธันวาคม 2566 45,888.-
23 – 27 ธันวาคม 2566 49,888.-
24 – 28 ธันวาคม 2566 49,888.-
25 – 29 ธันวาคม 2566 49,888.-
26 – 30 ธันวาคม 2566 49,888.-
27 – 31 ธันวาคม 2566 49,888.-
28 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 55,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
01 – 05 มกราคม 2567 55,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น