ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด CLASSIC SNOW HOKKAIDO

ทัวร์ฮอกไกโด CLASSIC SNOW HOKKAIDO

ทัวร์ฮอกไกโด CLASSIC SNOW HOKKAIDO

รหัสโปรแกรม : 17338

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

45,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด CLASSIC SNOW HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น… ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ
  • วันที่ 3 ลานสกี รุสุทซุ รีสอร์ท – ฟุกิดาชิพาร์ค – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่อง
  • วันที่ 4 วันเดอร์แลนด์ซัปโปโร – Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
12-17 ธันวาคม 66 49,888
19-24 ธันวาคม 66 51,888
26-31 ธันวาคม 66 57,888
27 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 59,888
28 ธันวาคม 66 – 02 มกราคม 67 59,888
29 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 59,888
30 ธันวาคม 66 – 04 มกราคม 67 57,888
09-14 มกราคม 67 52,888
16-21 มกราคม 67 49,888
19-24 มกราคม 67 47,888
23-28 มกราคม 67 47,888
26-31 มกราคม 67 47,888
30มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 67 54,888
23-28 กุมภาพันธ์ 67 47,888
01-06 มีนาคม 67 45,888
19-24 มีนาคม 67 46,888
21-26 มีนาคม 67 45,888
22-27 มีนาคม 67 45,888

ทัวร์ฮอกไกโด CLASSIC SNOW HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น… ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น