ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด Winter Snow HOKKAIDO 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด Winter Snow HOKKAIDO 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด Winter Snow HOKKAIDO 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17331

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

41,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด Winter Snow HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น… ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ– นิงเกิ้ลเทอเรส – Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า
  • วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า – Duty free
  • วันที่ 4 สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ
    วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 66 43,888
06- 10 ธันวาคม 66 44,888
13 – 17 ธันวาคม 66  44,888
14 – 18 ธันวาคม 66 43,888
20 – 24 ธันวาคม 66 47,888
21 – 25 ธันวาคม 66 49,888
27 – 31 ธันวาคม 66 49,888
04 – 08 มกราคม 67 47,888
10 – 14 มกราคม 67 46,888
11 – 15 มกราคม 67 46,888
17 – 21 มกราคม 67 44,888
18 – 22 มกราคม 67 44,888
24 – 28 มกราคม 67 42,888
25 – 29 มกราคม 67 42,888
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 67 48,888
01 – 05  กุมภาพันธ์ 67 53,888
07 – 11  กุมภาพันธ์ 67 53,888
08 – 12  กุมภาพันธ์ 67 52,888
14 – 18 กุมภาพันธ์ 67  52,888
15 – 19 กุมภาพันธ์ 67 49,888
21 – 25 กุมภาพันธ์ 67 45,888
22 – 26 กุมภาพันธ์ 67 45,888
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 42,888
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 67 41,888
06 – 10 มีนาคม 67 41,888
07 – 11  มีนาคม 67 41,888
13 – 17 มีนาคม 67 41,888
14 – 18 มีนาคม 67 41,888
20 – 24 มีนาคม 67  41,888
21 – 25 มีนาคม 67 41,888

ทัวร์ฮอกไกโด Winter Snow HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น… ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น