ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17327

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

32,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
  • วันที่ 3 สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ลานสกี ฟูจิยามะ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02-06 มกราคม 67 37,888
04-08 มกราคม 67 37,888
06-10 มกราคม 67 37,888
09-13 มกราคม 67 37,888
11-15 มกราคม 67 37,888
13-17 มกราคม 67 37,888
16-20 มกราคม 67 34,888
18-22 มกราคม 67 34,888
20-24 มกราคม 67 32,888
23-27 มกราคม 67 32,888
25-29 มกราคม 67 32,888
27-31 มกราคม 67 32,888
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 67 33,888
01-05 กุมภาพันธ์ 67 34,888
03-07 กุมภาพันธ์ 67 34,888
06-10 กุมภาพันธ์ 67 34,888
08-12 กุมภาพันธ์ 67 34,888
10-14 กุมภาพันธ์ 67 34,888
13-17 กุมภาพันธ์ 67 34,888
15-19 กุมภาพันธ์ 67 34,888
17-21 กุมภาพันธ์ 67 34,888
20-24 กุมภาพันธ์ 67 34,888
22-26 กุมภาพันธ์ 67 34,888
24-28 กุมภาพันธ์ 67 34,888
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 67 33,888
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 67 33,888
02-06 มีนาคม 67 32,888
05-09 มีนาคม 67 32,888
07-11 มีนาคม 67 32,888
09-13 มีนาคม 67 32,888

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE