ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น White Snow TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น White Snow TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17322

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

33,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น White Snow TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ โยโกฮาม่า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free
  • วันที่ 4 ตลาดปลาซึกิจิ – พระใหญ่ไดบุตซึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – เส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
22-26 ธันวาคม 2566 39,888
23-27 ธันวาคม 2566 39,888
24-28 ธันวาคม 2566 39,888
26-30  ธันวาคม 2566 39,888
27-31 ธันวาคม 2566 42,888
28 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 44,888
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 45,888
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 42,888

ทัวร์ญี่ปุ่น White Snow TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ โยโกฮาม่า 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น