ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17314

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

33,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 2 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – พักออนเซ็น
  • วันที่ 3 สวนโออิชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free – ลานสกีฟูจิเท็น
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
06-10 ธันวาคม 2566 34,888
07-11  ธันวาคม 2566 34,888
08-12  ธันวาคม 2566 34,888
09-13  ธันวาคม 2566 34,888
10-14  ธันวาคม 2566 34,888
12-16  ธันวาคม 2566 33,888
13-17  ธันวาคม 2566 34,888
14-18  ธันวาคม 2566 34,888
15-19  ธันวาคม 2566 34,888
16-20  ธันวาคม 2566 33,888
17-21  ธันวาคม 2566 33,888
19-23  ธันวาคม 2566 35,888
20-24  ธันวาคม 2566 35,888
21-25 ธันวาคม 2566 35,888

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE