ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ คุมะมงหนาวไหมคนดี

ทัวร์ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ คุมะมงหนาวไหมคนดี

ทัวร์ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ คุมะมงหนาวไหมคนดี

รหัสโปรแกรม : 17308

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

29,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N BY FD “ซุปตาร์ คุมะมงหนาวไหมคนดี”

รายละเอียดโปรแกรม

 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท
 • เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ
 • ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
 • ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ
 • เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป
 • ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ
 • พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
 • ***อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม***
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 05 ธันวาคม 2566 33,888.-
05 – 09 ธันวาคม 2566 33,888.-
12 – 16 ธันวาคม 2566 33,888.-
15 – 19 ธันวาคม 2566 33,888.-
16 – 20 ธันวาคม 2566 33,888.-
19 – 23 ธันวาคม 2566 33,888.-
23 – 27 ธันวาคม 2566 33,888.-
24 – 28 ธันวาคม 2566 39,888.-
03 – 07 มกราคม 2567 29,888.-
05 – 09 มกราคม 2567 29,888.-
06 – 10 มกราคม 2567 29,888.-
09 – 13 มกราคม 2567 29,888.-
10 – 14 มกราคม 2567 29,888.-
12 – 16 มกราคม 2567 29,888.-
13 – 17 มกราคม 2567 29,888.-
16 – 20 มกราคม 2567 29,888.-
19 – 23 มกราคม 2567 29,888.-
26 – 30 มกราคม 2567 29,888.-
27 – 31  มกราคม 2567 29,888.-
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 29,888.-

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N BY FD “ซุปตาร์ คุมะมงหนาวไหมคนดี”

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE