ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…COLORFUL YANGJU 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…COLORFUL YANGJU 5วัน 3คืน

“ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 17305

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

20,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…COLORFUL YANGJU 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – YANGJU NARI PARK – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • วันที่สาม พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – HANEUL PARK – ถนนฮงแด
  • วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนซัมชองดองกิล – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
  • วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
03 – 07 ตุลาคม 2566 21,888
04 – 08 ตุลาคม 2566 (ปรับเวลาไฟล์ทวันไป 03.50-11.20) 21,888
05 – 09 ตุลาคม 2566 (ปรับเวลาไฟล์ทวันกลับ 23.55-03.50) 21,888
10 – 14 ตุลาคม 2566 23,888
11 – 15 ตุลาคม 2566 23,888
12 – 16 ตุลาคม 2566 23,888
17 – 21 ตุลาคม 2566 22,888
18 – 22 ตุลาคม 2566 22,888
19 – 23 ตุลาคม 2566 23,888
20 – 24 ตุลาคม 2566 23,888
25 – 29 ตุลาคม 2566 21,888
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 21,888
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 21,888
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 20,888
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 21,888
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 21,888
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 20,888
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 21,888
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 21,888
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 20,888
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 21,888
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 21,888
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 22,888
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 22,888

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…COLORFUL YANGJU 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE