ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 17270

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน
  • วันที่ 3 พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
27-29 ต.ค.66 (วันหยุด) 10,999
10-12 พ.ย.66 12,999
24-26 พ.ย.66 10,999
01-03 ธ.ค.66 12,999
03-05 ธ.ค.66(วันหยุด) 13,999
08-10 ธ.ค.66(วันหยุด) 13,999
09-11 ธ.ค.66(วันหยุด) 13,999
22-24 ธ.ค.66 11,999
29-31 ธ.ค.66(วันหยุดปีใหม่) 12,999
30 ธ.ค.66 – 01 ม.ค.67(วันหยุดปีใหม่) 14,999
31 ธ.ค.66 – 02 ม.ค.67(วันหยุดปีใหม่) 14,999
12-14 ม.ค.67 12,999
26-28 ม.ค.67 13,999
02-04 ก.พ.67 13,999
16-18 ก.พ.67 13,999
23-25 ก.พ.67 13,999
24-26 ก.พ.67(วันหยุด) 13,999
01-03 มี.ค.67 12,999
15-17 มี.ค.67 11,999
22-24 มี.ค.67 12,999

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE