ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี TURKIYE EASY TRIP 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี TURKIYE EASY TRIP 8วัน 5คืน

“ทัวร์ตุรกี

รหัสโปรแกรม : 17254

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

32,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ตุรกี TURKIYE EASY TRIP 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 เมืองอิสตันบูล – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD
  • วันที่ 3 ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • วันที่ 4 โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
  • วันที่ 5 นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
  • วันที่ 6 VIAPORT ASIA OUTLET – อิสตันบูล
  • วันที่ 7 ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER – สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
08 – 15 ตุลาคม 66 33,999
09 – 16 ตุลาคม 66 33,999
24 – 31 ตุลาคม 66 32,999
28 ตค – 04 พย 66 32,999
16 – 23 พฤศจิกายน 66 32,999
24 พย – 01 ธค 66 32,999
01 – 08 ธันวาคม 66 33,999
07 – 14 ธันวาคม 66 33,999
08 – 15 ธันวาคม 66 33,999

ทัวร์ตุรกี TURKIYE EASY TRIP 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี

FACEBOOK FANPAGE