ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17251

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตลาดเหวิ่นฮว่า – เข้าโรงแรม
  • วันที่ 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – ตลาดไถจง
  • วันที่ 3 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ถนนโบราณตั้นสุ่ย
  • วันที่ 4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
  • วันที่ 5 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
04 – 08 ตุลาคม 2566 25,999
25 – 29 ตุลาคม 2566 25,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 25,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 25,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 25,999
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66 25,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 25,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 25,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 25,999

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE