ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17248

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดสวนกวง – ตลาดเหวิ่นฮว่า
  • วันที่ 3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – ร้าน GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
27 – 31 ตุลาคม 2566 21,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 21,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 21,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 21,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 21,999
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม66 21,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 22,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 21,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 21,999
03 – 07 มกราคม 2567 21,999
10 – 14 มกราคม 2567 21,999
17 – 21 มกราคม 2567 21,999
24 – 28 มกราคม 2567 21,999
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 67 21,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 21,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 22,999

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE