ทัวร์เอเซีย » ทัวร์อินเดีย » ทัวร์แคชเมียร์ » ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE BY 6E 6วัน 4คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE BY 6E 6วัน 4คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE BY 6E 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17220

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

27,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE BY 6E 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี
  • วันที่ 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ทุ่งหญ้า SAFFRON – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
  • วันที่ 3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา
  • วันที่ 4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
  • วันที่ 5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี
  • วันที่ 6 สนามบินเดลี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
04 – 09 ตุลาคม 66 27,999
12 – 17 ตุลาคม 66 29,999
13 – 18 ตุลาคม 66 29,999
14 – 19 ตุลาคม 66 28,999
18 – 23 ตุลาคม 66 29,999
19 – 24 ตุลาคม 66 29,999
20 – 25 ตุลาคม 66 29,999
10 – 15 พฤศจิกายน 66 27,999
24 – 29 พฤศจิกายน 66 28,999

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE BY 6E 6วัน 4คืน

ทัวร์แคชเมียร์

FACEBOOK FANPAGE