ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17211

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

36,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม
  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 สนามบินคันไซ – น้ำตกมิโน – MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA
  • วันที่ 3 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดโอมิโจ – ปราสาทคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – สถานีรถไฟคานาซาว่า (B/L/–)
  • วันที่ 4 ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ทะเลสาบบิวะ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – LALAPORT EXPO CITY
  • วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
05 – 09 ตุลาคม 2566 36,999
06 – 10 ตุลาคม 2566 36,999
10 – 14 ตุลาคม 2566 39,999
11 – 15 ตุลาคม 2566 39,999
12 – 16 ตุลาคม 2566 39,999
13 – 17 ตุลาคม 2566 39,999
17 – 21 ตุลาคม 2566 37,999
18 – 22 ตุลาคม 2566 37,999
19 – 23 ตุลาคม 2566 39,999
20 – 24 ตุลาคม 2566 39,999
21 – 25 ตุลาคม 2566 39,999
22 – 26 ตุลาคม 2566 39,999
23 – 27 ตุลาคม 2566 37,999
24 – 28 ตุลาคม 2566 37,999

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE