ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์โตเกียว TOKYO AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว TOKYO AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน

“ทัวร์โตเกียว

รหัสโปรแกรม : 17208

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

39,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว TOKYO AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นาริตะ
  • วันที่ 2 วัดโคะโตะคุอิน – นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนะเด็น – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 4 วัดนาริตะซัน ชิโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – BOSO NO MURA – อิออน นาริตะ มอลล์
  • วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2566 39,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2566 39,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 39,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 39,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 39,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 39,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 39,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 39,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 39,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 39,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 39,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 39,999

ทัวร์โตเกียว TOKYO AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE