ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์นิกโก้ » ทัวร์โตเกียว TOKYO นิกโก้ใบไม้แดง 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว TOKYO นิกโก้ใบไม้แดง 5วัน 3คืน

“ทัวร์โตเกียว

รหัสโปรแกรม : 17205

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

39,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 -


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว TOKYO นิกโก้ใบไม้แดง 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 4 ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบจูเซ็นจิ – อิออน นาริตะ มอลล์
  • วันที่ 5 นาริตะ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 39,999
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 39,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 39,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 39,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 39,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 39,999
12 – 16 พฤศจิกายน 2566 39,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 39,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 39,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 บัส1 39,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 บัส2 39,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 39,999
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 39,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 39,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 39,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 39,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 39,999
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 39,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 39,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 39,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566 39,999

ทัวร์โตเกียว TOKYO นิกโก้ใบไม้แดง 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE