ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER

รหัสโปรแกรม : 17180

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

49,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER FREEDAY 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 ฮอกไกโด – นิงเกิ้ลเทอเรส – ถนนช้อปปิ้งเฮวะโดริ
  • วันที่ 3 เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – AEON ASAHIKAWA
  • วันที่ 4 เมืองบิเอะ – ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – DUTY FREE – ย่านเก่าทานุกิโคจิ
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 ฮอกไกโด – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
26 – 31 มกราคม 2567 49,999
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 49,999
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 49,999
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 49,999
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 49,999
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 49,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 51,999
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 49,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567 49,999
02 – 07 มีนาคม 2567 49,999
06 – 11 มีนาคม 2567 49,999
07 – 12 มีนาคม 2567 49,999

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER FREEDAY 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE