ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HELLO AUTUMN 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HELLO AUTUMN 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HELLO AUTUMN 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17159

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

49,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HELLO AUTUMN 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 ฮอกไกโด – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล
  • วันที่ 3 แหลมคามูอิ – ชายฝั่งชิมามูอิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ย่านเก่าทานุกิโคจิ
  • วันที่ 4 ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – HOKKAIDO UNIVERSITY – DUTY FREE – MITSUI OUTLET PARK
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 ฮอกไกโด – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 06 พฤศจิกายน 2566 49,999
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 49,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 49,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2566 49,999
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 49,999

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HELLO AUTUMN 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE