ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY

รหัสโปรแกรม : 17147

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • วันที่ 3 สวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2566 25,999
03 – 07 ตุลาคม 2566 27,999
04 – 08 ตุลาคม 2566 27,999
05 – 09 ตุลาคม 2566 27,999
06 – 10 ตุลาคม 2566 27,999
07 – 11 ตุลาคม 2566 27,999
10 – 14 ตุลาคม 2566 29,999
11 – 15 ตุลาคม 2566 29,999
12 – 16 ตุลาคม 2566 29,999
13 – 17 ตุลาคม 2566 29,999
14 – 18 ตุลาคม 2566 28,999
18 – 22 ตุลาคม 2566 28,999
19 – 23 ตุลาคม 2566 บัส1 29,999
19 – 23 ตุลาคม 2566 บัส2 29,999
20 – 24 ตุลาคม 2566 29,999
21 – 25 ตุลาคม 2566 29,999
24 – 28 ตุลาคม 2566 28,999

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE