ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX

รหัสโปรแกรม : 17141

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปตาร์ – พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT
  • วันที่ 2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 3 โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
03 – 05 พฤศจิกายน 66 25,999
04 – 06 พฤศจิกายน 66 25,999
11 – 13 พฤศจิกายน 66 25,999
17 – 19 พฤศจิกายน 66 25,999
18 – 20 พฤศจิกายน 66 25,999
24 – 26 พฤศจิกายน 66 25,999
12 – 14 มกราคม 67 25,999
13 – 15 มกราคม 67 25,999
19 – 21 มกราคม 67 25,999
20 – 22 มกราคม 67 25,999
26 – 28 มกราคม 67 25,999
27 – 29 มกราคม 67 25,999

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE