ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 17134

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เที่ยนถาน – ซิตี้เกท เอ้าทเล็ท
  • วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02 – 04 กันยายน 2566 25,999
07 – 09 กันยายน 2566 25,999
14 – 16 กันยายน 2566 25,999
16 – 18 กันยายน 2566 25,999
22 – 24 กันยายน 2566 25,999
05 – 07 ตุลาคม 2566 26,999
12 – 14 ตุลาคม 2566 28,999
13 – 15 ตุลาคม 2566 29,999
19 – 21 ตุลาคม 2566 27,999
24 – 26 ตุลาคม 2566 27,999
26 – 28 ตุลาคม 2566 27,999

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE