ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NONGPING ดิสนีย์เเลนด์

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NONGPING ดิสนีย์เเลนด์

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NONGPING ดิสนีย์เเลนด์

รหัสโปรแกรม : 17130

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

27,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NONGPING ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY HX 4วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 3 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 4 วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – กระเช้านองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
13 – 16 ตุลาคม 2566 28,999
14 – 17 ตุลาคม 2566 27,999
21 – 24 ตุลาคม 2566 28,999
25 – 28 ตุลาคม 2566 27,999
26 – 29 ตุลาคม 2566 27,999
27 – 30 ตุลาคม 2566 27,999

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NONGPING ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY HX 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE