ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY FD 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY FD 3วัน 2คืน

“ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 17125

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY FD 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิว VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย – พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง
  • วันที่ 2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
06 – 08 ตุลาคม 2566 25,999
13 – 15 ตุลาคม 2566 วันสวรรคต ร.9 26,999
14 – 16 ตุลาคม 2566 25,999
20 – 22 ตุลาคม 2566 25,999
21 – 23 ตุลาคม 2566 วันปิยะ 26,999
27 – 29 ตุลาคม 2566 25,999
28 – 30 ตุลาคม 2566 25,999
29 – 31 ตุลาคม 2566 25,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2566 25,999
04 – 06 พฤศจิกายน 2566 25,999
10 – 12 พฤศจิกายน 2566 25,999
11 – 13 พฤศจิกายน 2566 25,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2566 25,999
18 – 20 พฤศจิกายน 2566 25,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 25,999
25 – 27 พฤศจิกายน 2566 25,999
01 – 03 ธันวาคม 2566 26,999
03 – 05 ธันวาคม 2566 26,999
07 – 09 ธันวาคม 2566 25,999
08 – 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ 26,999
15 – 17 ธันวาคม 2566 26,999
16 – 18 ธันวาคม 2566 25,999

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY FD 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE