ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย BY HB 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย BY HB 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย BY HB 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 17121

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย BY HB 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 2 วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก
  • วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
09 – 11 กันยายน 2566 15,999
15 – 17 กันยายน 2566 15,999
23 – 25 กันยายน 2566 15,999
06 – 08 ตุลาคม 2566 15,999
14 – 16 ตุลาคม 2566 17,999
20 – 22 ตุลาคม 2566 17,999
28 – 30 ตุลาคม 2566 15,999
09 – 11 ธันวาคม 2566 17,999

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย BY HB 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE