ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR PEAK TRAM BY EK 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR PEAK TRAM BY EK 3วัน 2คืน

“ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 17116

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR PEAK TRAM BY EK 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 2 วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM – รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระย่าน LADIES MARKET
  • วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
09 – 11 กันยายน 66 18,999
16 – 18 กันยายน 66 18,999
23 – 25 กันยายน 66 18,999
12 – 14 ตุลาคม 66 22,999
11 – 13 พฤศจิกายน 66 21,999
18 – 20 พฤศจิกายน 66 21,999
01 – 03 ธันวาคม 66 22,999
08 – 10 ธันวาคม 66 23,999
30 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 28,999

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR PEAK TRAM BY EK 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE