ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17104

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดสวนกวง – ตลาดเหวิ่นฮว่า
  • วันที่ 3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – ร้าน GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE