ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » เหน๋โหว HONGKONG 3วัน 2คืน

เหน๋โหว HONGKONG 3วัน 2คืน

เหน๋โหว HONGKONG 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 17094

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

15,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

เหน๋โหว HONGKONG 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – วิคตอเรีย พีค -วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหั
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION TOUR
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
06 – 08 ตุลาคม 66 18,888
11 – 13 ตุลาคม 66 17,888
12 – 14 ตุลาคม 66 18,888
13 – 15 ตุลาคม 66 18,888
15 – 17 ตุลาคม 66 16,888
19 – 21 ตุลาคม 66 17,888
20 – 22 ตุลาคม 66 17,888
21 – 23 ตุลาคม 66 17,888
25 – 27 ตุลาคม 66 15,888
26 – 28 ตุลาคม 66 15,888

เหน๋โหว HONGKONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE