ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto 5วัน 3คืน

Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto 5วัน 3คืน

“Kansai

รหัสโปรแกรม : 17088

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

33,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto เที่ยวญี่ปุ่น.. โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ – พักออนเซ็น
  • วันที่ 3 หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – ศึกษาพิธีชงชาแบบ ญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
  • วันที่ 4 ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคงอน – ศาลเจ้านิกโกโทโชกู-ผ่านชมสะพานชินเคียว
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
26 – 30 ตุลาคม 66 33,888
01 – 05 พฤศจิกายน 66 33,888
02 – 06 พฤศจิกายน 66 33,888
08 – 12 พฤศจิกายน 66 34,888
09 – 13 พฤศจิกายน 66 34,888
14 – 18 พฤศจิกายน 66 34,888
15 – 19 พฤศจิกายน 66 34,888
16 – 20 พฤศจิกายน 66 34,888
22 – 26 พฤศจิกายน 66 36,888
23 – 27 พฤศจิกายน 66 35,888
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66 36,888
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 66 36,888

Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto เที่ยวญี่ปุ่น.. โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE