ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » Classic Autumn TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

Classic Autumn TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

Classic Autumn TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17076

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

31,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Classic Autumn TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม
  • วันที่ 3 หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – สวนโออิชิปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawa
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
26 – 30 ตุลาคม 66 32,888
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 66 31,888
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 66 33,888
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 66 34,888
02 – 06 พฤศจิกายน 66 32,888
03 – 07 พฤศจิกายน 66 33,888
07 – 11 พฤศจิกายน 66 32,888
10 – 14 พฤศจิกายน 66 33,888
14 – 18 พฤศจิกายน 66 32,888
17 – 21 พฤศจิกายน 66 32,888
21 – 25 พฤศจิกายน 66 33,888
24 – 28 พฤศจิกายน 66 33,888
26 – 30 พฤศจิกายน 66 32,888
28  พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 66 32,888
01 – 05 ธันวาคม 66 34,888
05 – 09 ธันวาคม 66 34,888

Classic Autumn TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE