ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉงชิ่ง » ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน 3คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน 3คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17067

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ต้าจู๋ – พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง
  • วันที่ 2 ต้าจู๋ – อู่หลง – ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก)
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า – ฉงชิ่ง – รถไฟฟ้าทะลุตึก
  • วันที่ 4 ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
21-24 ตุลาคม 2566 19,888
27-30 ตุลาคม 2566 19,888
03-06 พฤศจิกายน 2566 17,888
10-13 พฤศจิกายน 2566 18,888
17-20 พฤศจิกายน 2566 18,888
24-27 พฤศจิกายน 2566 18,888
02-05 ธันวาคม 2566 18,888
08-11 ธันวาคม 2566 18,888
15-18 ธันวาคม 2566 18,888
22-25 ธันวาคม 2566 21,888
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 24,888
31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 24,888
12-15 มกราคม 2567 18,888
19-22 มกราคม 2567 17,888
26-29 มกราคม 2567 18,888
23-26 กุมภาพันธ์ 2567 18,888
01-04 มีนาคม 2567 18,888
08-11 มีนาคม 2567 17,888
15-18 มีนาคม 2567 18,888
22-25 มีนาคม 2567 18,888
27-30 มีนาคม 2567 18,888

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน 3คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง

FACEBOOK FANPAGE