ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน 3คืน

Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน 3คืน

Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17063

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำทางอุทยาน) – เมืองฉวนจู่ซื่อ
  • วันที่ 4 เมืองฉวนจู่ซี่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลงและรถกอล์ฟ) – ร้านหยก
  • วันที่ 5 เมืองตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู- ร้านหมอนโอโซน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดิน
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
16-21 พฤศจิกายน 2566 17,888
23-28 พฤศจิกายน 2566 17,888
01-06 ธันวาคม 2566 17,888
06-11 ธันวาคม 2566 17,888
13-18 ธันวาคม 2566 17,888
20-25 ธันวาคม 2566 19,888
28 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 24,888
30 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 24,888
11-16 มกราคม 2567 17,888
18-23 มกราคม 2567 17,888
25-30 มกราคม 2567 17,888
21-26 กุมภาพันธ์ 2567 17,888
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 17,888
06-11 มีนาคม 2567 17,888
13-18 มีนาคม 2567 17,888
15-20 มีนาคม 2567 17,888
21-26 มีนาคม 2567 17,888

Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE