ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เฉิงตู » Mountain Snow เฉิงตู 5วัน3คืน

Mountain Snow เฉิงตู 5วัน3คืน

Mountain Snow เฉิงตู 5วัน3คืน

รหัสโปรแกรม : 17055

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Mountain Snow เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย อุทยานซงผิงโกว เมืองตูเจียงเอี้ยน 5วัน3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว(รวมรถกอล์ฟ) – เมืองโบราณเตี๋ยซี
  • วันที่ 3 เมืองเม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ร้านหยก
  • วันที่ 4 เมืองตูจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือที่สวยที่สุดในประเทศจีนจงซูเก๋อ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่
  • วันที่ 5 เฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์- ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
12-17 ตุลาคม 2566 21,888
13-18 ตุลาคม 2566 21,888
20-25 ตุลาคม 2566 21,888
26-31 ตุลาคม 2566 21,888
08-13 พฤศจิกายน 2566 19,888
15-20 พฤศจิกายน 2566 19,888
22-27 พฤศจิกายน 2566 19,888
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 19,888
07-12 ธันวาคม 2566 18,888
14-19 ธันวาคม 2566 18,888
21-26 ธันวาคม 2566 20,888
29 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 22,888
10-15 มกราคม 2567 17,888
17-22 มกราคม 2567 18,888
24-29 มกราคม 2567 18,888
26-31 มกราคม 2567 18,888
22-27 กุมภาพันธ์ 2567 18,888
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 18,888
07-12 มีนาคม 2567 18,888
14-19 มีนาคม 2567 17,888
20-25 มีนาคม 2567 17,888
22-27 มีนาคม 2567 17,888

Mountain Snow เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย อุทยานซงผิงโกว เมืองตูเจียงเอี้ยน 5วัน3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE