ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน

MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน

MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน

รหัสโปรแกรม : 17049

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว
  • วันที่ 2 จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว
  • วันที่ 3 ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–ร้านใบชา–แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4
  • วันที่ 4 ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
26-29 ตุลาคม 2566 13,888
27-30 ตุลาคม 2566 13,888
02-05 พฤศจิกายน 2566 12,888
03-06 พฤศจิกายน 2566 13,888
09-12 พฤศจิกายน 2566 13,888
10-13 พฤศจิกายน 2566 13,888
16-19 พฤศจิกายน 2566 12,888
17-20 พฤศจิกายน 2566 13,888
23-26 พฤศจิกายน 2566 13,888
24-27 พฤศจิกายน 2566 13,888
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2566 14,888

MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE