ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17046

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

16,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว
  • วันที่ 2 เมืองฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฟ่งหวง
  • วันที่ 3 เฟิ่งหวง – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมรถแบตเตอร์รี่+ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย
  • วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ
  • วันที่ 5 ร้านหยก – คนเดินชีปู้เจีย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา
วันเดินทาง ราคา/ท่าน (บาท)
25-29 ตุลาคม 2566 16,888
27-31 ตุลาคม 2566 16,888
01-05 พฤศจิกายน 2566 15,888
03-07 พฤศจิกายน 2566 15,888
08-12 พฤศจิกายน 2566 15,888
10-14 พฤศจิกายน 2566 15,888
15-19 พฤศจิกายน 2566 15,888
17-21 พฤศจิกายน 2566 15,888
22-26 พฤศจิกายน 2566 15,888
24-28 พฤศจิกายน 2566 15,888
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 15,888
01-05 ธันวาคม 2566 15,888
02-06 ธันวาคม 2566 15,888
06-10 ธันวาคม 2566 15,888
08-12 ธันวาคม 2566 15,888
13-17 ธันวาคม 2566 15,888
15-19 ธันวาคม 2566 15,888
20-24 ธันวาคม 2566 17,888
22-26 ธันวาคม 2566 17,888
28 ธันวาคม 2566-01 มกราคม 2567 19,888
29 ธันวาคม 2566-02 มกราคม 2567 19,888
30 ธันวาคม 2566-03 มกราคม 2567 19,888
31 ธันวาคม 2566-04 มกราคม 2567 19,888
10-14 มกราคม 2567 15,888
12-16 มกราคม 2567 15,888
17-21 มกราคม 2567 15,888
19-23 มกราคม 2567 15,888
24-28 มกราคม 2567 15,888
26-30 มกราคม 2567 15,888
21-25 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
23-27 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 15,888

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE