ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » Miracle of EAST EUROPE 8วัน 5คืน

Miracle of EAST EUROPE 8วัน 5คืน

“Miracle

รหัสโปรแกรม : 17031

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Miracle of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โอลิมปิกทาวเวอร์
  • วันที่ 3 เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ
  • วันที่ 4 เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา
  • วันที่ 5 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
  • วันที่ 6 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
  • วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
16-23 พฤศจิกายน 66 65,900
23-30 มกราคม 67 65,900

Miracle of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE