ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 8วัน 5คืน

58   0

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินลงมิวนิค กลับทางซูริค
 • สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
 • ชมมรดกโลก เมืองฮัลล์สตัทท
 • ถ่ายภาพกับ โบสถ์แพริช
 • เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
 • ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน
 • ขึ้นกระเช้าRotair สู่เขาทิตลิส
 • ชมถ้ำธารน้ำแข็งและสะพานแขวน
 • ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียน
 • เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • ชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค
 • ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 • พิเศษ!!ฟองดูว์ชีส – ช็อคโกแลต
 • ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น(สวิตเซอร์แลนด์) 5,000 บาท
 • เดินทางโดย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19 – 26 กันยายน 2566 75,990
23 – 30 ตุลาคม 2566 79,990
10 – 17 พฤศจิกายน 2566 75,990
27 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 89,990

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์