ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน

21   0

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุทยานหวงหลง
 • ชมประติมากรรมแพนด้ายักษ์
 • เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเต๋อซี
 • ย่านชอปปิ้งชื่อดังถนนชุนซีลู่
 • วัดเหวินซู วัดพุทธเก่าแก่เฉิงตู
 • ถนนไทกู่หลี่หลินและวัดต้าฉือ
 • ถนนโบราณจิ๋งหลี่ สะพานโบราณ
 • พิเศษ เมนูสุกี้หม่าล่าเสฉวน
 • น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
 • เดินทางโดย สายการบิน LUCKY AIR (8L)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
05 – 12 กันยายน 2566 29,990
12 – 17 กันยายน 2566 29,990
19 – 24 กันยายน 2566 29,990
13 – 18 ตุลาคม 2566 32,990
14 – 19 ตุลาคม 2566 32,990
15 – 20 ตุลาคม 2566 30,990
16 – 21 ตุลาคม 2566 30,990
17 – 22 ตุลาคม 2566 30,990
18 – 23 ตุลาคม 2566 32,990
19 – 24 ตุลาคม 2566 32,990
20 – 25 ตุลาคม 2566 32,990
21 – 26 ตุลาคม 2566 32,990
22 – 27 ตุลาคม 2566 30,990
23 – 28 ตุลาคม 2566 30,990

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (EP.2) 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน