ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

37   0

Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
  • ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101
  • ไหว้ขอพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม
  • ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไถจง ตลาดกลางคืนเถาหยวน
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA (FD)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 0862224225


Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน