ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » Kawaī かわいい FUKUOKA 5วัน 3คืน

Kawaī かわいい FUKUOKA 5วัน 3คืน

38   0

Kawaī かわいい FUKUOKA 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน
  • ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ
  • เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน
  • ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ
  • ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA  [FD]

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

กำหนดการเดินทาง อัตราท่านละ
08-12 มิถุนายน 2566 22,888
15-19 มิถุนายน 2566 23,888
22-26 มิถุนายน 2566 23,888
29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 23,888
06-10 กรกฎาคม 2566 23,888
14-18 กรกฎาคม 2566 23,888
27-31 กรกฎาคม 2566 23,888
28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 23,888
04-08 สิงหาคม 2566 23,888
11 – 15 สิงหาคม 2566 26,888
18-22 สิงหาคม 2566 23,888
31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 22,888
07-11 กันยายน 2566 22,888
14-18 กันยายน 2566 22,888
21-25 กันยายน 2566 22,888
28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 22,888
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 22,888
05-09 ตุลาคม 2566 25,888
06-10 ตุลาคม 2566 25,888
12-16 ตุลาคม 2566 27,888
13-17 ตุลาคม 2566 26,888

Kawaī かわいい FUKUOKA 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ