ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » Hello Summer… Seoul Korea 5วัน 3คืน

Hello Summer… Seoul Korea 5วัน 3คืน

Hello Summer… Seoul Korea 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 16562


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿16,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มิ.ย. 66, ก.ค. 66 -

เดินทางโดยดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Hello Summer… Seoul Korea 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เช็คอิน “เกาะนามิ”
  • ตะลุยเครื่องเล่นสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด
  • สะพานโซยางคัง
  • พระราชวังเคียงบกกุง
  • N Seoul Tower
  • ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง และย่านฮงแด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR BUSAN (BX)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

วันเดินทาง ราคา/ท่าน (บาท)
01-05 มิถุนายน 66 21,888
02-06 มิถุนายน 66 21,888
03-07 มิถุนายน 66 17,888
08-12 มิถุนายน 66 17,888
09-13 มิถุนายน 66 17,888
10-14 มิถุนายน 66 16,888
15-19 มิถุนายน 66 17,888
16-20 มิถุนายน 66 17,888
17-21 มิถุนายน 66 16,888
22-26 มิถุนายน 66 17,888
23-27 มิถุนายน 66 17,888
24-28 มิถุนายน 66 16,888
29 มิถุนายน-03 กรกฎคม 66 17,888
30 มิถุนายน-04 กรกฎคม 66 17,888

Hello Summer… Seoul Korea 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี