ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » จางเจียเจี้ย » ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน 4คืน

53   0

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมมรดกโลก เมืองโบราณฟ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
  • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
  • ช้อปปิ้งเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่พิเศษ
  • OPTION พิเศษ!! โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
  • เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน,สุกี้เห็ดรสเด็ด,เป็ดย่างฟ่งหวง
  • เดินทางโดย สายการบิน Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา (บาท)
19-23 พฤษภาคม 2566 15,888
24-28 พฤษภาคม 2566 16,888
02-06 มิถุนายน 2566 17,888
09-13 มิถุนายน 2566 16,888
16-20 มิถุนายน 2566 16,888
23-27 มิถุนายน 2566 16,888
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2566 16,888
07-11 กรกฎาคม 2566 17,888
26-30 กรกฎาคม 2566 19,888
27-31 กรกฎาคม 2566 19,888
11-15 สิงหาคม 2566 19,888
25-29 สิงหาคม 2566 17,888
01-05 กันยายน 2566 16,888
08-12 กันยายน 2566 16,888
15-19 กันยายน 2566 15,888
11-15 ตุลาคม 2566 17,888
12-16 ตุลาคม 2566 17,888
13-17 ตุลาคม 2566 17,888
18-22 ตุลาคม 2566 16,888
20-24 ตุลาคม 2566 17,888

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน