ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ 4วัน 3คืน

68   0

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • ชม+ชิม สวนองุ่นบราซิล
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ถนนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ
 • ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
 • พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
 • แถมฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า
 • เดินทางโดย สายการบิน STARLUX Airlines

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
19 – 22 พฤษภาคม 2566 19,990
27 – 30 พฤษภาคม 2566 19,990
01 – 04 มิถุนายน 2566 21,990
07 – 10 มิถุนายน 2566 19,990
14 – 17 มิถุนายน 2566 19,990
24 – 27 มิถุนายน 2566 20,990
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 19,990

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน