ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

86   0

VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
  • พักไถจง 1 คืน เถาหยวน 2 คืน
  • พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 0862224225

วันเดินทาง ราคา/ท่าน (บาท)
06 – 09 กรกฎาคม 2566 15,888
13 – 16 กรกฎาคม 2566 15,888
20 – 23กรกฎาคม 2566 15,888
22 – 25 กรกฎาคม 2566 15,888
28 – 31 กรกฎาคม 2566 19,888
04 – 07 สิงหาคม 2566 16,888
12 – 15 สิงหาคม 2566 19,888
18 – 21สิงหาคม 2566 16,888
26 – 29 สิงหาคม 2566 16,888
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566 16,888
02 – 05 กันยายน 2566 16,888
09 – 12 กันยายน 2566 16,888
16 – 19 กันยายน 2566 16,888
22 – 25 กันยายน 2566 16,888
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566 17,888
04 – 07 ตุลาคม 2566 15,888
13 – 16 ตุลาคม 2566 19,888
14 – 17 ตุลาคม 2566 19,888
19 – 22 ตุลาคม 2566 19,888
21 – 24 ตุลาคม 2566 19,888
22 – 25 ตุลาคม 2566 16,888
25 – 28 ตุลาคม 2566 16,888

VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน