ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6วัน 5คืน

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6วัน 5คืน

141   0

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน
 • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
 • อุทยานมังกรหยก
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)
 • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง
 • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
 • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก
 • เดินทางโดย สายการบิน Kunming Airlines (KY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
27-02 พฤษภาคม 2566 31,999
04-09 พฤษภาคม 2566 31,999
11-16 พฤษภาคม 2566 30,999
18-23 พฤษภาคม 2566 30,999
25-30 พฤษภาคม 2566 28,999
01-06 มิถุนายน 2566 31,999
08-13 มิถุนายน 2566 30,999
15-20 มิถุนายน 2566 30,999
22-27 มิถุนายน 2566 30,999
29-04 กรกฎาคม 2566 29,999
06-11 กรกฎาคม 2566 30,999
13-18 กรกฎาคม 2566 30,999
20-25 กรกฎาคม 2566 30,999
27-01 สิงหาคม 2566 31,999

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน