ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียวม๊วง ม่วง 5วัน 3คืน

ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียวม๊วง ม่วง 5วัน 3คืน

65   0

ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียวม๊วง ม่วง 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • วัดอาซากุสะ
  • หอคอยโตเกียวสกายทรี
  • ศาลเจ้าฮิกาวะ
  • หมู่บ้านโอชิโนฮักไก
  • หอระฆังเวลาโทคิโนะคาแบะ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
  • โอไดบะ
  • ถ่ายรูปกับ Cat 3 D
  • ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

กำหนดเดินทาง  ราคา/ท่าน
05-09 มิถุนายน 66 28,919.-
12-16 มิถุนายน 66 31,919.-
18-22 มิถุนายน 66 31,919.-
19-23 มิถุนายน 66 31,919.-
26-30 มิถุนายน 66 31,919.-
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 66 29,919.-
02-06 กรกฎาคม 66 31,919.-
03-07 กรกฎาคม 66 31,919.-
06-10 กรกฎาคม 66 31,919.-

ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียวม๊วง ม่วง 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว