ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก 4วัน 3คืน

70   0

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • มัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • วัดกุโสดอ
 • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 • นั่งรถสู่พุกาม
 • วิหารกุบยางจี
 • วัดมนุหา
 • วิหารธรรมยานจี
 • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • เดินทางโดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
02-05 มิ.ย.66 (วันหยุด) 16,999
22-25 มิ.ย.66 15,999
06-09 ก.ค.66 16,999
20-23 ก.ค.66 15,999
28-31 ก.ค.66 (วันหยุด) 16,999
29 ก.ค.-01 ส.ค.66 14,999
11-14 ส.ค.66 15,999
12-15 ส.ค.66 (วันหยุด) 16,999
25-28 ส.ค.66 16,999
01-04 ก.ย.66 16,999
15-18 ก.ย.66 15,999
29 ก.ย.-02 ต.ค.66 16,999
06-09 ต.ค.66 16,999
12-15 ต.ค.66 16,999
13-16 ต.ค.66 (วันหยุด) 16,999
20-23 ต.ค.66 (วันหยุด) 16,999

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า