ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

64   0

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • รถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง
 • วัดลามะเก่าแก่ ซงจ้านหลิน
 • ชมเมืองโบราณแชงกรี-ล่า
 • ชมและช้อปปิ้งเมืองเก่าลี่เจียง
 • นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์ IMRRESSION LIJIANG
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองต้าหลี่
 • วัดหยวนทงวัดเก่าแก่คุนหมิง
 • ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก
 • พิเศษ เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
 • เที่ยวเต็ม ไม่ลงร้านรัฐบาล
 • รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
 • เดินทางโดย สายการบิน Kunming Airlines (KY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน