ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉงชิ่ง » จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน

44   0

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถ)
 • ตื่นตากับระเบียงแก้วอู่หลง
 • ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์
 • สัมผัสประสบการ์ลิฟท์แก้วไป่หลง
 • ชมผาหินแกะสลักพระต้าจู๋
 • ช้อปปิ้ง ตลาดหงหยาต้ง
 • ชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 • ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง
 • ชมมหาศาลาประชาคม
 • พิเศษ เมนูหม้อไฟสไตล์จีน
 • เที่ยวเต็ม ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล
 • รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI SMILE (WE)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
13 – 16 เมษายน 2566 27,990
20 – 23 เมษายน 2566 23,990
21 – 24 เมษายน 2566 23,990
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 24,990
11 – 14 พฤษภาคม 2566 22,990
18 – 21 พฤษภาคม 2566 22,990
25 – 28 พฤษภาคม 2566 22,990
02 – 05 มิถุนายน 2566 24,990
08 – 11 มิถุนายน 2566 22,990
15 – 18 มิถุนายน 2566 22,990
22 – 25 มิถุนายน 2566 22,990

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน

ทัวร์จีน