ทัวร์เอเซีย » ทัวร์อินเดีย » มหัศจรรย์..อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

มหัศจรรย์..อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

50   0

มหัศจรรย์..อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พระราชวังสายลม
  • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท
  • พระราชวังกลางน้ำ
  • CITY PALACE
  • ทัช มาฮาล
  • อัครา ฟอร์ท
  • แชนด์ เบารี
  • วัดพระพิฆเนศ
  • เดินทางโดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ( FD )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์..อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

ทัวร์อินเดีย